Fysioterapialla tarkoitetaan erilaisia kuntoutusmuotoja, joiden tavoitteena on auttaa ihmistä saavuttamaan tilanteeseensa nähden paras mahdollinen toiminnan palautuminen ja kivuttomuus fysikaalisin keinoin.

Fysikaalisilla keinoilla tarkoitetaan esimerkiksi fysikaalisia hoitoja, terapeuttista harjoittelua, manuaalista terapiaa ja kehonhallinnan opastusta. Fysioterapiaa voidaan hyödyntää tuki- ja liikuntaelinvaivoissa, neurologisten sairauksien tuomissa ongelmissa, sydän- ja keuhkoperäisissä sairauksissa, leikkauksista toipumisessa sekä erityisryhmien liikunnan suunnittelussa. Fysioterapialla on myös tärkeä rooli tuki- ja liikuntaelinongelmien ennaltaehkäisyssä.