Työfysioterapeutin tehtävänä on mm. arvioida työn fyysistä kuormittavuutta erilaisin menetelmin ja testein. Arvioinnin pohjalta tavoitteena on parantaa työntekijän fyysisiä resursseja ja kehittää ergonomisia olosuhteita työssä. Työn kuormittavuuteen vaikuttavat työn luonne, käytetyt työmenetelmät ja -välineet samoin kuin työntekijän fyysiset ominaisuudet ja kehonhallinta.

Yhteistyö työterveyshuollon asiantuntijoiden ja työnantajan kanssa on tärkeää. Asiakkaan henkilökohtainen neuvonta ja ohjaus ovat olennainen osa työfysioterapiaa.